زیارت آل یاسین، فلسفه و فضایل آن

بخوان من را تا اجابت کنم دعایت را

حضرت امام زمان (عج) در یکی از نامه هایی که به یاران با وفا خود فرستاده اند می فرمایند:«هر گاه خواستید به وسیله ما، به سوی خداوند توجه کنید، و به ما روی آورید، پس همان گونه که خداوند فرموده است بگویید:سلام

«علی آل یاسین»

زیارت آل یاسین یکی از زیارت نامه های مشهور امام زمان(عج) است و برای گشایش در کارها و بخت گشایی بسیار نافع است. این زیارت با 23 کلمه « سلام » آغاز می شود که سلام اول به آل یس (عترت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله) و سلام های بعدی برای هر یک از عنوان های خاص حضرت مهدی (عج) می باشد. زیارت با اظهار و اقرار به معارف اعتقادی صحیح و گواه گرفتن امام عصر به آنها، و تکرار پیمان و وفاداری نسبت به پیشوایان برگزیده دین، به پایان می رسد.

فضایل زیارت

زیارت نامه ال یاسین با اشاره بر بخش مهمی از اعتقادات اسلامی و شیعه مانند توحید، نبوت پیامبر اکرم(ص)، امامت هر یک از ائمه اطهار (ع)، حقانیت رجعت، قیامت ، مرگ، نکیر و منکر،مرگ ، پل صراط، بهشت، جهنم و ایمان به آنها برای فرد زائر اهمیت بسیاری دارد.

زیارت آل یاسین از نظر اعتبار و وثوق دعای بسیار معتبری است. حتی در مکاتبات یکی از ناقلان متن این زیارت به نام ابو جعفر محمد بن عبدالله حمیری قمی که در روز های پایانی غیبت صغری زندگی می کرده است با امام زمان ذکر شده است.

محتوای زیارت آل یاسین

پس از 23 سلامی که بر عترت حضرت محمد(ص) و عناوین امام زمان (عج) می باشد . دعاهایی در زیارتنامه ذکر میباشدکه ترجمه آن بدین صورت می باشد :«خداوندا از تو می خواهم که بر محمد، پیامبر رحمتت، و پرتو نورت، درود فرستی، و دلم را به نور یقین و سینه ام را به نور ایمان و اندیشه ام را به نور نیت های خوب و نصیبم را به نور دانش و نیرویم را با نور کار (شایسته) و زبانم را به نور راستگویی آکنده سازی».

آن گاه با درود بر امام مهدی(عج) و دعا برای سلامتی آن حضرت، یاری خداوند به او و تعجیل در قیام ایشان، و پر شدن زمین از عدل و داد و نابودی کافران، منافقان و دشمنان دین به پایان می رسد. در این زیارتنامه 12 بار کلمه «حق» و 12 مرتبه کلمه «حجت» ذکر می باشد. زیارت آل یاسین در متون و کتاب های دینی ، حدیث و دعایی مهم ذکر می باشد. برخی از علما ، آن را از بهترین زیارت های امام زمان(عج) می دانند که در هر زمانی می توان آن را قرائت کرد.

علت خواندن این دعا

قبل از قرائت هر دعا و زیارت نامه ای باید علت خواند آنها را بدانیم. برای درک و فهم بهتر هر دعایی بهتر است آن را به همراه ترجمه بخوانیم. هر یک از دعاها دارای فضایلی هستند که بر زندگی دنیوی و آخرت انسانها تاثیر می گذارد. برای اطلاع از فضیلت های دینی هر دعایی باید نظرات مراجع دینی و امامان را مطالعه نمود.

1. تجدید عهد

برخی از فراز های زیارت آل یاسین اشاره به باور های اصلی و پایه های اعتقادی شیعی دارد مانند اعتقاد به امامت، معاد و عدالت خداوند. با قرائت و تفکر در معانیاین زیارت نامه زیبا می توان با خداوند و ائمه اطهار (ع) تجدید عهد کرد. با تکرار باور های اصلی شیعی، وفاداری خویش را نشان دهیم.

2. امام شناسی

یکی از وظایف مسلمانان شیعه شناخت امامان است. برای شناخت جایگاه امامان باید به صفات بارز آنها توجه کرد. زیارت آل یاسین سرشار از صفات ائمه می باشد مانند بقیه الله ، حجه الله ،خلیفه الله ، دلیلِ اِرادتِه و…

3. پاسخ سلام امامان معصوم(ع)

متن زیارت آل یاسین سراسر از سلام و درود به خاندان پیامبر اکرم (ص) می باشد. همیشه ائمه اطهار (ع) بر این موضوع تاکید می کردند که از راه دور و نزدیک بر آنها درود باید فرستاد. آنها نیز پاسخ سلام و درود را می دهند. قرن ها است که مسلمانان شیعه از سراسر دنیا بر امامان معصوم سلام و درود می فرستند و می دانند که برای سلامهایشان پاسخی ارسال می شود.

4. رجوع به خاندان نبوت

شیعیان معمولا در زمان نیاز به کمک و درخواست حاجت از خداوند متعال و ائمه، به درگاه ایشان روی می آورند و نیازهای خود را در قالب دعا بیان می کنند. بسیاری از این افراد معتقدند که بهترین کمک ها را با این روش از جانب خداوند و خاندان پیامبراکرم (ص) را دریافت می کنند.

برخی از فراز های زیارت آل یاسین اشاره به باور های اصلی و پایه های اعتقادی شیعی دارد مانند اعتقاد به امامت، معاد و عدالت خداوند. با قرائت و تفکر در معانیاین زیارت نامه زیبا می توان با خداوند و ائمه اطهار (ع) تجدید عهد کرد. با تکرار باور های اصلی شیعی، وفاداری خویش را نشان دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا