هدف از تناسب اندام

تعیین هدف از تناسب اندام

وقتی که قصد سفر می کنید مطمئناً باید مقصدی مناسب و دست یافتنی برای سفر خود تعیین کنید تا در کمترین زمان ممکن به مقصد معین برسید. کم کردن وزن و تاسب اندام نیز از همین قانون پیروی می کند. در صورتی که می خواهید به وزن ایده آل خود برسید باید واقع بین باشید. اینکه دوست دارید طی چه مدت زمانی به چه وزنی برسید باید به صورت منطقی امکان پذیر باشد. پس هدف گذاری خود را منطقی و جدی انجام دهید. هدف گذاری باید دقیق تر و فراتر از مواردی همچون “من می خواهم وزن خود را کم کنم” و موارد مشابه باشدکه به هدف از تناسب اندام برسید. باید هدف هوشمندانه و موثر برای خود انتخاب کنید.

راهکار

اولین راه هدف خود را مشخص نماییدو موارد قابل اندازه گیری را لحاظ کنید و برنامه ای را اجرا نمایید که بتوانید پیوسته به آن پایبند باشید در همه حال واقع گرا باشیدو زمان درستی را برای آن در نظر بگیرید.بیشترین نتیجه را میتوان از تغذیه سالم و درست همراه با ورزش دانست.

ترفندها

از سبزیجات ها و میوهها بیشترین استفاده را بکنین و همیشه ورزش را فراموش نکنید و مصرف پروتئین رو به حداکثربرسانید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا