ضرب المثل‌های تاریخ کهن

از ماست که بر ماست

ضرب المثل‌های تاریخ کهن به نوعی بیان می‌شود که عموما داستان پند آموز و تاریخچه‌ی در خصوص برخی از آن ها وجود دارد. مردم داستان های زیادی را از ضرب المثل ها به فراموشی سپردند و برخی از این مثال ها برای مردم ناشناخته با وجود اینکه در سخن ها از آن ها استفاده می شود.

شکل درست این اصطلاح «مَثَل» می‌باشد و در ابتدای آن ضرب اضافه است. به بیانی دیگر ضرب المثل به معنی مَثَل زدن است که در فارسی می توان آن را داستان زدن یاد کرد.

ضرب المثل‌های تاریخ کهن

توبه گرگ مرگه : منظور کسی که توبه میکند اما باز توبه میشکند، در حقیقت کسی است که از عادت خود برنمی دارد.

تعارف اومد نیامد دارد : وقتی تعارف میکنید به کسی ممکنه که تعارفتون رو قبول کند یا نکند.پس تعارفتان واقعی باشد.

تافته جدا بافته بودن : اینکه فرد خودش را نسبت به دیگران متفاوت بداند.

تیرش به سنگ می خوره : شخص به هدفش نرسید.

تیر توی تاریکی انداختن : یعنی اینکه فرد بدون داشتن هیچ گونه اطلاعاتی از کاری دست به اقدام به آن کار بزند.

تو را خواهند پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیست: اعمال هر کسی به خودش بر می­‌گردد.

ضرب المثلهای جالب

  • آسمون همه جاش یه رنگه
  • ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز را دریابی
  • اسب تازی گر ضعیف بود همچنان از طویله ی خربه انتقاد از بی اهمیت ها
  • از این ستون به آن ستون فرجی است
  • آش کشک خاله ات رو بخوری پاته نخوری پاته
  • آنروز که آواز بود فکر زمستانت هم بود

ضرب المثل های تند و تیز

ضرب المثل تند و تیز

1- ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است.

2- پیاده شو با هم راه بریم: در مورد کسی که خیلی مغرور و متکبر شده است.

3- پرده هفت رنگ مگذار تو که در خانه بوریا داری: قناعت

4- پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست: کار خطرناک کردن کار انسانهای عاقل نیست.

معنی ضرب المثل‌های تاریخ کهن

معنی ضرب المثل، مثال زدن است. در صحبت های روزانه افراد از ضرب المثل استفاده می‌شود. به بیانی دیگر وقتی فردی بخواهد منظورش را ساده تر به دیگران بفهماند از این جملات که با نام ضرب المثل معروف است، استفاده می نماید.

ضرب المثل علاوه بر اینکه می تواند یک جمله معروف باشد بلکه میتواند یک مصرع شعر، بیت شعر و… باشد. مثلا به ضرب المثل زیر دقت کنید:

ضرب المثل شعر

« دو مار از يك سوراخ در نميآيد كه يكيش تركي بخواند يكيش فارسي»

منظور از ضرب المثل این است فرزندان یک پدر و مادر باهم برابر هستند و هیچ کدام نسبت به دیگری برتری نداشته است. یا مثلا به ضرب المثل دیگری توجه کنید:

« سگ از جاش پا مي شود ، بد مي گويد يا تف و لعنت مي كند.»

زمانی که میخواهند بگویند کار خیلی بدی بوده و مورد تایید هیچ کس نیست از ضرب المثل فوق استفاده می کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا