زمان و جدول بازی والیبال ایران در جام جهانی 2022

برنامه و جدول مرحله مقدماتی جام جهانی والیبال

برنامه مرحله مقدماتی جام جهانی والیبال ۲۰۲۲ که از ۴ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ (August – September 2022) با شرکت ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور لهستان و اسلوونی برگزار میشود اعلام شد و زمان بازی والیبال ایران و ساعت پخش زنده بازی ایران به همراه جدول نتایج بازیهای والیبال قهرمانی مردان جهان به شرح ذیل میباشد.

تیمنتیجهست اولست دومست سومست چهارمست پنجم
آرژانتین و
ایران
۲
و
۳
۲۵
و
۲۲
۲۸
و
۳۰
۱۸
و
۲۵
 ۳۴
و
۳۲
 ۱۹
و
۲۱

زمان و جدول بازی های والیبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲

ساعت و زمان بازی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۲۲ که با حضور ۲۴ تیم از چهارم تا بیستم شهریورماه سال ۱۴۰۱ به میزبانی دو کشور لهستان و اسلوونی برگزار خواهد شد . و به شرح جدول زیر اعلام شد.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی در گروه F رقابتها در کشور اسلوونی به مصاف حریفان خود (آرژانتین، مصر و هلند) خود خواهد رفت.

بازیساعتزمان و تاریخ بازینتیجه بازی
ایران و آرژانتین۲۰:۰۰شنبه – ۵ شهریور ۱۴۰۱برد ۳ بر ۲
ایران و مصر۲۰:۰۰دوشنبه – ۷ شهریور ۱۴۰۱و…..
ایران و هلند۲۰:۰۰چهارشنبه – ۹ شهریور ۱۴۰۱و…..

گروه‌بندی کامل مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ به قرار زیر است.
گروه: A  اوکراین و صربستان و تونس و پورتوریکو
گروه: B  برزیل و ژاپن ، کوبا و قطر
گروه C :لهستان آمریکا، مکزیک و بلغارستان
گروه  D: فرانسه، اسلوونی، آلمان و کامرون
گروه E: ایتالیا و کانادا و ترکیه و چین
گروه F: آرژانتین، ایران، هلند و مصر

جدول رده بندی و نتایج والیبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲

جدول رده‌بندی و نتایج والیبال در جام جهانی ۲۰۲۲ و همچنین رتبه تیم ملی والیبال ایران که بر اساس آخرین بازی های امروز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ به ترتیب زیر بروزرسانی شده است.

جدول رده بندی گروه F جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

رتبهتیمبردباختامتیازست و بردهست و باختهمعدل و ستپوئن و بردهپوئن و باختهمعدل و پوئن
۱هلند۱۰۳۳۰MAX۷۵۵۵۱٫۳۶۴
۲ایران۱۰۲۳۲۱٫۵۰۰۱۳۰۱۲۴۱٫۰۴۸
۳آرژانتین۰۱۱۲۳۰٫۶۶۷۱۲۴۱۳۰۰٫۹۵۴
۴مصر۰۱۰۰۳۰٫۰۰۰۵۵۷۵۰٫۷۳۳

جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه F جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

روز و تاریخساعتتیمنتیجهست اولست دومست سومست چهارمست پنجم
شنبه ۵ شهریور۱۶:۳۰هلندو
مصر
۳
۰
۲۵
و
۱۷
۲۵
و
۲۲
۲۵
و
۱۶
 و…. و…
شنبه ۵ شهریور۲۰:۰۰آرژانتین و
ایران
۲
و
۳
۲۵
و
۲۲
۲۸
و
۳۰
۱۸
و
۲۵
 ۳۴
و
۳۲
 ۱۹
و
۲۱
دوشنبه ۷ شهریور۱۶:۳۰آرژانتین و
هلند
۰
۰
و…و…و… و…. و….
دوشنبه ۷ شهریور۲۰:۰۰ایران و
مصر
۰
۰
و….و…و…. و…. و…
چهارشنبه ۹ شهریور۱۳:۳۰آرژانتین و
مصر
۰
۰
و…و…و… و… و…
چهارشنبه ۹ شهریور۲۰:۰۰ایران و
هلند
۰
۰
و….و…و….

جدول رده بندی گروه E جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

رتبهتیمبردباختامتیازست وبردهست و باختهمعدل و ستپوئن‌وبردهپوئن‌وباختهمعدل و پوئن
۱ترکیه۱۰۳۳۰MAX۷۵۴۸۱٫۵۶۳
۲کانادا۰۰۰۰۰MAX۰۰MAX
۲ایتالیا۰۰۰۰۰MAX۰۰MAX
۴چین۰۱۰۰۳۰٫۰۰۰۴۸۷۵۰٫۶۴۰

جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه E جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

روز و تاریخساعتتیمنتیجهست اولست دومست سومست چهارمست پنجم
شنبه ۵ شهریور۱۳:۳۰ترکیه و
چین
۳
۰
۲۵
۱۵
۲۵
۱۹
۲۵
۱۴
 و…. و…
شنبه ۵ شهریور۲۳:۴۵ایتالیا و
کانادا

۰
۰
و…و…و…و… و… 
دوشنبه ۷ شهریور۱۳:۳۰کانادا و
چین
۰
۰
و…و…و… و… و…
دوشنبه ۷ شهریور۲۳:۴۵ایتالیا و
ترکیه
۰
۰
و…و…و… و… و…
چهارشنبه ۹ شهریور۱۳:۳۰کانادا و
ترکیه
۰
۰
و…و…و… و… و…
چهارشنبه ۹ شهریور۲۳:۴۵ایتالیا و
چین
۰
۰
و…و…و… و…

جدول رده بندی گروه D جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

رتبهتیمبردباختامتیازست و بردهست و باختهمعدل و ستپوئن‌و بردهپوئن و باختهمعدل و پوئن
۱اسلوونی۱۰۳۳۰MAX۷۵۶۳۱٫۱۹۰
۲فرانسه۱۰۳۳۰MAX۷۹۷۲۱٫۰۹۷
۳آلمان۰۱۰۰۳۰٫۰۰۰۷۲۷۹۰٫۹۱۱
۴کامرون۰۱۰۰۳۰٫۰۰۰۶۳۷۵۰٫۸۴۰

جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه D جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

روز و تاریخساعتتیمنتیجهست اولست دومست سومست چهارمست پنجم
جمعه ۴ شهریور۲۰:۰۰فرانسه و
آلمان
۳
۰
۲۵
۲۲
۲۸
۲۶
۲۶
۲۴
 و… و…
جمعه ۴ شهریور۲۳:۰۰اسلوونی و
کامرون
۳
۰
۲۵
۱۹
۲۵
۲۳
۲۵
۲۱
و…  و…
یکشنبه ۶ شهریور۲۰:۰۰آلمان و
کامرون
۰
۰
و…و…و… و…و… 
یکشنبه ۶ شهریور۲۳:۰۰فرانسه و
اسلوونی
۰
۰
و…و…و… و… و…
سه شنبه ۸ شهریور۲۰:۰۰فرانسه و
کامرون
۰
۰
و…و…و… و…و… 
سه شنبه ۸ شهریور۲۳:۰۰اسلوونی و
آلمان
۰
۰
و…و…و… و… و…

جدول رده بندی گروه C جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

رتبهتیمبردباختامتیازست و بردهست و باختهمعدل و ستپوئن و بردهپوئن و باختهمعدل و پوئن
۱امریکا۱۰۳۳۰MAX۷۵۵۰۱٫۵۰۰
۲لهستان۱۰۳۳۰MAX۷۵۵۲۱٫۴۴۲
۳بلغارستان۰۱۰۰۳۰٫۰۰۰۵۲۷۵۰٫۶۹۳
۴مکزیک۰۱۰۰۳۰٫۰۰۰۵۰۷۵۰٫۶۶۷

جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه C جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

روز و تاریخساعتتیمنتیجهست اولست دومست سومست چهارمست پنجم
جمعه ۴ شهریور۲۰:۰۰آمریکا و
مکزیک
۳
۰
۲۵
۱۸
۲۵
۲۰
۲۵
۱۲
 و… و…
جمعه ۴ شهریور۲۳:۰۰لهستان و
بلغارستان
۳
۰
۲۵
۱۲
۲۵
۲۰
۲۵
۲۰
 و…و… 
یکشنبه ۶ شهریور۲۰:۰۰آمریکا و
بلغارستان
۰
۰
و…و…و… و… و…
یکشنبه ۶ شهریور۲۳:۰۰لهستان و
مکزیک
۰
۰
و…و…و… و…و… 
سه شنبه ۸ شهریور۲۰:۰۰مکزیک و
بلغارستان
۰
۰
و…و…و… و… و…
سه شنبه ۸ شهریور۲۳:۰۰لهستان و
آمریکا
۰
۰
و…و…و… و… و…

جدول رده بندی گروه B جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

رتبهتیمبردباختامتیازست و بردهست و باختهمعدل و ستپوئن و بردهپوئن و باختهمعدل و پوئن
۱ژاپن۱۰۳۳۰MAX۷۵۵۳۱٫۴۱۵
۲برزیل۱۰۲۳۲۱٫۵۰۰۱۲۰۱۰۷۱٫۱۲۱
۳کوبا۰۱۱۲۳۰٫۶۶۷۱۰۷۱۲۰۰٫۸۹۲
۴قطر۰۱۰۰۳۰٫۰۰۰۵۳۷۵۰٫۷۰۷

جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه B جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

روز و تاریخساعتتیمنتیجهست اولست دومست سومست چهارمست پنجم
جمعه ۴ شهریور۱۳:۳۰برزیل و
کوبا
۳
۲
۳۱
۳۳
۲۱
۲۵
۲۵
۱۶
۲۵
۱۷ 
 18
16
جمعه ۴ شهریور۱۶:۳۰ژاپن و
قطر
۳
۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۸
۲۵
۱۵
 و… و…
یکشنبه ۶ شهریور۱۳:۳۰کوبا و
قطر
۰
۰
 و… و…
یکشنبه ۶ شهریور۱۶:۳۰برزیل و
ژاپن
۰
۰
 و… و…
سه شنبه ۸ شهریور۱۳:۳۰برزیل و
قطر
۰
۰
 و… و…
سه شنبه ۸ شهریور۱۶:۳۰ژاپن و
کوبا
۰
۰
 و… و…

جدول رده بندی گروه A جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

رتبهتیمبردباختامتیازست و بردهست و باختهمعدل و ستپوئن و بردهپوئن و باختهمعدل و پوئن
۱صربستان
۲اوکراین
۳تونس
۴پورتوریکو

جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه A جام جهانی والیبال ۲۰۲۲

روز و تاریخساعتتیمنتیجهست اولست دومست سومست چهارمست پنجم
شنبه ۵ شهریور۲۰:۰۰تونس و
پورتوریکو
۰
۰
  
شنبه ۵ شهریور۲۳:۰۰اوکراین و
صربستان
۰
۰
  
دوشنبه ۷ شهریور۲۰:۰۰صربستان و
پورتوریکو
۰
۰
  
دوشنبه ۷ شهریور۲۳:۰۰اوکراین و
تونس
۰
۰
  
چهارشنبه ۹ شهریور۲۰:۰۰صربستان و
تونس
۰
۰
  
چهارشنبه ۹ شهریور۲۳:۰۰اوکراین و
پورتوریکو
۰
۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا