جیمز وب کهکشان‌های «جالب» را ثبت میکند

ستاره شناسان میگویند که کهکشان های غبارآلود و قرمزشاید‌در تصاویر JWST به عنوان کهکشانهایی‌سرخ جلوه کنند.

کهکشان‌های غبارآلود و ستاره‌زایی که یک میلیارد سال پس از بیگ بنگ وجود داشته‌اند. می‌توانند به عنوان کهکشان‌های رکوردشکن‌کشف‌شده توسط تلسکوپ فضایی جدید ناسا تبدیل شوند.

جدیدترین داده‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب

در هفته‌هایی که از انتشار اولین‌داده‌های علمی از تلسکوپ فضایی جیمز وب می‌گذرد، اخترشناسان جریان ثابتی از کهکشان‌های نامزد را گزارش کرده‌اند .که بسیار دورتر از هر چیزی که قبل از پرتاب تلسکوپ فضایی شاخص ناسا دیده شده است. اگر اندازه‌گیری‌ها درست باشد، این کهکشان‌ها تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ وجود داشته‌اند. اما اکنون دو تیم مستقل از ستاره‌شناسان حداقل برخی از آنها را زیر سوال می‌برند.

هر چه کهکشان دورتر باشد، ما آن را در کیهان زودتر می‌بینیم . و نور آن در اثر انبساط کیهان بیشتر و در نتیجه نور آبی و فرابنفش ستاره‌های جوان داغ به صورت فروسرخ برای ما ظاهرمی‌شود. 13.5 میلیارد سال. به همین دلیل است که برای دیدن آنها به قابلیت های مادون قرمز JWST نیاز داریم. ستاره شناسان این اثر را “تغییر سرخ” می نامند، و هر چه این انتقال به سرخ بیشتر باشد، کهکشان دورتر است و هر چه زودتر در تاریخ کیهان آن را مشاهده کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا