تاریخ ایران باستان

ایران کشوری با تمدن غنی می‌‎‌‎باشد که در تاریخ ایران باستان به دوبخش قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم بندی میشود.

تاریخ قبل از اسلام

  • ایران قبل از آریایی ها
  • مهاجرت آریایی ها به ایران
  • ایران باستان

بازه زمانی

تاریخ ایران باستان را دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب دانسته اند.

مادها حدود ۷۰۸تا ۵۵۰ق‌م

این قوم ایران باستان بودندو از تبار آریایی که در بخش غربی فلات ایران ساکن شدند. سرزمین آنهادربرگیرنده بخش غربی فلات ایران پیشین بود. سرزمین آذربایجان در شمال غربی فلات ایران را با نام ماد کوچک و بقیهٔ ناحیه زاگرس را با نام ماد بزرگ در تاریخ ایران باستان می‌شناختند.
پایتختشان راهگمتانه نامیدند آنها توانستند در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد اولین دولت تاریخ ایران را تأسیس کنندو در ۵۵۰ پیش از میلاد به دست کوروش منقرض شد و سلطنت ایران به پارسی‌ها منتقل گشت.

هخامنشیان – ۵۵۰ تا ۳۳۰ ق‌م

هخامنش جدّ این خاندان کهن ، قبیله‌هاى پارس را تحت فرمان خود درآورد. پس از او چیش‌پش، پسرش در ناحیهٔ انشان (شرق شوشتر) به شاهى رسید. بعدها آنها پاسارگاد را مرکز خود قرار دادند. در تاریخ تا زمان کوروش سوّم (بزرگ)، شش پادشاه از این خاندان حکومت کردند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا