تاریخ چیست، چرا مهم است و چه تاثیری در زندگی دارد؟

تعریف

هنگامی که میگوییم تاریخ چیست؟ میتوان منظور از آن ،دانش آن باشدکه یک علم است . یا حوادث و وقایع انسانی درگذشته باشدکه موضوع علم تاریخ است. متفکران زیادی متوجه این اشتراک لفظی و لزوم تفکیک آن هنگام بحث از تعاریف و مفاهیم بوده و آن را بیان داشته‌اند.تاریخ علم بررسی در حوادث گذشته است. دانشی كه بر مبنای آن انسان این امكان را پیدا می‌كند كه بگوید آن اتفاقات در یك تداوم زمانی بوده و از آن درشرایط حال استفاده نماید.

واژه شناسی تاریخ چیست؟

تاریخ چیست؟ در لغت به معنای رمانی معینن در روی‌دادهاست.
این واژه در عربی و فارسی و ترکی با مفاهیم متعدد به کار می‌رود.
در قرآن کریم و احادیث واژه تاریخ به کار نرفته است.
اولین بار این کلمه در منابع سده دوم و از سده سوم به بعد کاربرد آن رایج گردید.

ریشه واژه

تاریخ چیست؟یک واژه عربی و بر وزن تَفعیل و اصل این واژه تَوریخ بود که برای آسانی تلفظ حرف واو آن تغییر کرد . واژه پارسی سَره اش از یاد رفته است . در کردی به آن می گویند میژو . بی گمان در پارسی نیز واژه ای برابر با آن بوده اما همچون هزاران واژه دیگر  از یاد مردمان فارسی زبان برفته است

چرا تاریخ مهم است؟

برای برنامه‌ریزی مطلوب آینده، توجه به گذشته و اینکه تاریخ چیست؟ نقش مهمی دارد. توجهی که به زندگی کردن و غرق شدن در گذشته منتهی نشود آنگونه که گفته‌اند: «گذشته، چراغ راه آینده است.» تا وقتی گذشته خود را نشناسیم و از گذشته باخبر نباشیم نسبت به آینده تدبیر سزامندی نخواهیم داشت. زندگی انسان‌ها در قرون متمادی به سان جریانی پیوسته در بستر زمان جاری بوده یا شبیه حلقه‌های یک زنجیر طولانی است که به گذشته گره خورده و آینده نیز به آن متصل خواهد شد.

آگاهی نظام‌مند و طبقه‌بندی شده از گذشته نقش موثر و منحصر به فردی در ترسیم چشم‌اندازهای مطلوب آینده خواهد داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا